قوانین ثبت‌نام

قوانین مربوط به رزرو در سیستم آنلاین که رعایت آن از طرف آژانس درخواست کننده همراه با امضا و مهر شرکت الزامی می باشد:


1- تایید و صلاحیت کانترین فروش از طرف مدیرعامل آژانس درخواست کننده الزامی می باشد.
2- در صورت عدم حضور هر یک از کانترین در آژانس درخواست دهنده و یا رد صلاحیت هر یک از آنها از طرف مدیرعامل به صورت کتبی از طریق ارسال ایمیل و یا فکس به سه کلیک ارسال گردد و حتماً کانفرم حذف کاربر از طرف سه کلیک به صورت کتبی نیز الزامی می باشد، در غیر این صورت کلیه مسئولیت ها و خسارات مالی در خصوص رزروهای درخواستی از طرف آن آژانس برعهده مدیرعامل و یا صاحب آژانس فوق الذکر می باشد
3- در صورت انجام رزرو در سیستم آنلاین، رزرو کاملاً قطعی تلقی شده و باطل کردن آن بر اساس جرایم مندرجه در پکیج زمان فروش سه کلیک صورت خواهد گرفت. (شرایط کنسلی پرواز / هتل / ویزا)
4- در صورت تاییدیه و مهر این برگه توسط مدیرعامل شرکت به منزله پذیرفتن قوانین پرواز- هتل و ویزا از طرف آژانس هواپیمایی سه کلیک می باشد و تمامی مسئولیت ها به عهده ی آژانس درخواست کننده می باشد و رعایت قوانین مندرج در پکیج های ارسالی سه کلیک از طرف آژانس درخواست کننده الزامی می باشد.
5- پرداخت 70 درصد مبلغ تور در ایام عادی و تسویه کامل در ایام خاص الزامی می باشد.
توجه: خواهشمندیم در ورود تمامی اطلاعات نهایت دقت به عمل آید، زیرا ثبت شرکت در پایین صفحات فرم رزرواسیون، به منزله صحت اطلاعات از طرف آژانس درخواست کننده می باشد.