قوانین ثبت‌نام

قوانین مربوط به رزرو در سیستم آنلاین که رعایت آن از طرف آژانس درخواست کننده همراه با امضا و مهر شرکت الزامی می باشد:


1- تایید و صلاحیت کانترین فروش از طرف مدیرعامل آژانس درخواست کننده الزامی می باشد.
2- در صورت عدم حضور هر یک از کانترین در آژانس درخواست دهنده و یا رد صلاحیت هر یک از آنها از طرف مدیرعامل به صورت کتبی از طریق ارسال ایمیل و یا فکس به سه کلیک ارسال گردد و حتماً کانفرم حذف کاربر از طرف سه کلیک به صورت کتبی نیز الزامی می باشد، در غیر این صورت کلیه مسئولیت ها و خسارات مالی در خصوص رزروهای درخواستی از طرف آن آژانس برعهده مدیرعامل و یا صاحب آژانس فوق الذکر می باشد
3- در صورت انجام رزرو در سیستم آنلاین، رزرو کاملاً قطعی تلقی شده و باطل کردن آن بر اساس جرایم مندرجه در پکیج زمان فروش سه کلیک صورت خواهد گرفت. (شرایط کنسلی پرواز / هتل / ویزا)
4- در صورت تاییدیه و مهر این برگه توسط مدیرعامل شرکت به منزله پذیرفتن قوانین پرواز- هتل و ویزا از طرف آژانس هواپیمایی سه کلیک می باشد و تمامی مسئولیت ها به عهده ی آژانس درخواست کننده می باشد و رعایت قوانین مندرج در پکیج های ارسالی سه کلیک از طرف آژانس درخواست کننده الزامی می باشد.
5- پرداخت 70 درصد مبلغ تور در ایام عادی و تسویه کامل در ایام خاص الزامی می باشد.
توجه: خواهشمندیم در ورود تمامی اطلاعات نهایت دقت به عمل آید، زیرا ثبت شرکت در پایین صفحات فرم رزرواسیون، به منزله صحت اطلاعات از طرف آژانس درخواست کننده می باشد.


برو به بالا