میدان های استانبول: از قدیمی‌ترین خیابان‌ها تا معاصرترین میدان‌ها

فهرست مطالب میدان تقسیم در بی اوغلو؛ با معروف ترین شروع می کنیم میدان اورتاکوی؛ برای غذا و تفریحات شبانه … ادامه خواندن میدان های استانبول: از قدیمی‌ترین خیابان‌ها تا معاصرترین میدان‌ها